Tarif 99

Tarif 99
POPTÁVKA
Tarif 99
99 Kč
Volné volání
100 min
 
99 Kč s DPH bez úvazku
Popis:
  • Volání po vyčerpání volných minut za 1,49 kč/min
  • SMS za 1,49Kč, MMS za 4,50 Kč
  • Volné minuty se převádějí do dalšího měsíce
  • Lze dokoupit datové balíčky od 150MB do 2GB

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH, hovorné je poskytováno s minutovou tarifikací. Volné minuty jsou poskytovány na pevná čísla v ČR (začínající číslem 2, 3, 4, 5), na mobilní čísla v ČR (začínající číslem 6 a 7) a na přenosná čísla s předvolbou 910. Volné minuty a SMS jsou převáděné pouze do následujícího účtovacího období, data se nepřevádí. Volné minuty, SMS a data v Tarifu jsou poskytována k čerpání i v rámci 1. zóny Roamingu. Po vyčerpání volných minut a SMS je cena za minutu/SMS na pevná a mobilní čísla v ČR 1.49 Kč s DPH. Po vyčerpání stanoveného datového limitu nemůže Účastník dále datové služby využívat.

Koncový ceník datových balíčků
  Cena za datový balíček
Datový balíček 150 MB 59,00 Kč
Datový balíček 300 MB 69,00 Kč
Datový balíček 600 MB 99,00 Kč
Datový balíček 1 GB 119,00 Kč
Datový balíček 1,5 GB 179,00 Kč
Datový balíček 2 GB 219,00 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH, při aktivaci/změně datového balíčku je nastavena celá kapacita dat konkrétního balíčku a vyúčtována plná cena balíčku, data se nepřevádí do dalšího měsíce. Po vyčerpání stanoveného datového limitu nemůže Účastník dále datové služby využívat. O dosažení 80% a 100% datového limitu bude Účastník informován prostřednictvím SMS.

Koncový ceník hovorného a SMS
  Cena za 1 min./1 ks
Volání do mobilních a pevných sítí v ČR 1,49 Kč
SMS do mobilních sítí v ČR 1,49 Kč
MMS do mobilních sítí v ČR 4,50 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH, hovorné je poskytováno s minutovou tarifikací.

Hlasový flat pro volání v síti MOBIL21
  Cena za balíček
Volné minuty do mobilní sítě MOBIL21 129 Kč

Uvedená cena je v Kč včetně DPH a lze ji aktivovat k tarifům TARIF 49, TARIF 99, TARIF 199, TARIF 299 a TARIF 349. Doplňkový balíček Hlasový FLAT ve vlastní síti je určen výhradně pro běžný provoz s limitem 3000 min./měs. a zahrnuje volání do mobilní sítě MOBIL21 — služba nesmí být užívána pro telemarketing, call centrum, přeprodej apod., generování umělého provozu za použití generátorů provozu je zakázáno. Hlasový FLAT ve vlastní síti se neuplatňuje v Roamingu, volání do vlastní mobilní sítě se účtuje jako hovor v rámci ČR.

Ostatní služby
  Cena za 1 ks
Aktivace SIM karty 100,00 Kč
Výměna SIM karty (ztráta nebo poškození atd.) 100,00 Kč
Přenesení telefonního čísla z/do naší sítě zdarma
Doručení SIM karty (poštovné a balné) 100,00 Kč
Obnoveni služby pozastavené pro neplacení 100,00 Kč
Papírové vyúčtování 30,00 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH.

Pokrytí mobilním signálem

Stažení kompletního ceníku v PDF

Kompletní ceník

    Kontaktujte nás